Та зээлМН-ээс хамгийн бага хүүтэй 50,000-25,000,000 зээлэх боломжтой.

100.000

0.9%

Please provide a valid city.
Please provide a valid state.

Зээл өгөх хүсэлтүүд

2024-07-16

Сарын хүү

Зээлийн хэмжээ

Хугацаа

2%

2,455,627.48₮

0 - 12 сар

зээл өгөх хэмжээ

2,432,851.45 ₮

зээл авах хэмжээ

94,240,000.00 ₮

дундаж хүү

1.93 %

Zeel.mn хэрхэн ажилладаг вэ?

Бид хамгийн бага хүүгээр, барьцаагүй зээлийг зээлдүүлэгч болон зээл хүсэгчид зуучилж өгнө.

Зээлийн шийдвэр гарсан тохиолдолд зээлийн эрх нээх нэг удаагийн гэрээг ЗээлМН-ний гэрээ байгуулах

Zeel.mn нь зээлийг вебсайт болон гар утсаа ашиглан 10 сая төгрөг хэмжээгээр, барьцаагүйгээр авах боломжтой онлайн систем юм.

Зээлийн шийдвэр гарсан тохиолдолд зээлийн эрх нээх нэг удаагийн гэрээг ЗээлМН-ний гэрээ байгуулах

Түгээмэл асуулт, хариулт

Бид хамгийн бага хүүгээр, барьцаагүй зээлийг зээлдүүлэгч болон зээл хүсэгчид зуучилж өгнө.

мэдээ мэдээлэл

Танд ЗээлМН ий талаар асуух асуулт байгаа бол эхлээд манай түгээмэл асуулт, хариултнаас харна уу.

Нууцлалын бодлого

ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НУУЦЛАЛ...

Авах цэсний үйлчилгээний нөхцөл

Авах цэсний үйлчилгээний нөхцөл...

Зээлийн ангилал

ЗЭЭЛИЙН АНГИЛАЛ
Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар баталсан “Активыг ангилах, активын эрсдэлийн сан байгуулж, зарцуулах журам”-ын дагуу ангилна. Өр төлбөр төлөгдөх хугацаанаас хэтэрсэн хоногоор:
• Зээл, зээлийн хүүгийн эргэн төлөлт 15 хүртэл хоног - Хэвийн
• 90 хүртэл хоног-Анхаарал хандуулах
• 91-180 хоног –Хэвийн бус
• 181-360 хоног –Эргэлзээтэй
• 361-с дээш хоног –Муу
Энэхүү ангиллыг дараа дараагийн зээл олгох эсэх, зээлийн нөхцөл болох зээлийн хэмжээ, хугацаа, хүүг тогтоохдоо ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, зээлээ цаг хугацаанд нь төлж чадаж байвал банкны сайн зээлдэгч болж зээлдэгчийн сайн түүх бүрдүүлэх нь танд эдийн засгийн хувьд ач холбогдолтой гэсэн үг юм.
...

Бидний тухай

ZEEL.MN
– Онлайн зээлийн систем нь Зээлдэгч, зээлдүүлэгчийн хооронд үүсэх зээлийн үйл ажиллагааг хялбаршуулах, цахим хэлбэрт шилжүүлэх үндсэн зорилгын хүрээнд хөгжүүлэгдсэн систем юм....

24/7 ТЕХНИКИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
УТАС:77119335