SUPPORT

Сүүлд шинэчилсэн огноо:
2018 оны 07-р сарын 20

Энэхүү Нууцлалын Бодлого нь “Дижитал Финекс” ХХК (цаашид “Компани” гэж нэрлэх) Таны хувийн мэдээллийг хэрхэн цуглуулах, ашиглах, шилжүүлэх, хадгалах тухай баримт бичиг юм. Компани нь https://zeel.mn/ вэбсайт болон мобайл аппликэйшн (хамтад нь “Үйлчилгээ” гэж нэрлэх)-д бүртгүүлсэн бүх хэрэглэгчдийн хувийн нууцлалыг энэхүү баримт бичигт зааснаар хадгалж, хамгаална. Компани нь энэхүү нууцлалын бодлогод тусгасанаас өөрөөр болон Монгол улсын хуульд зааснаас бусад ямар ч тохиолдолд хэрэглэгчийн аливаа мэдээллийг гуравдагч этгээдэд дамжуулахгүй. Үйлчилгээг авч байгаа бол Таныг уг нууцлалын бодлогыг зөвшөөрсөн гэж үзнэ.

SUPPORT

SUPPORT